al palpojo 2020

Во „БИОМЕД ЛАБ“ се врши детекција на гените одговорни за појава на Старгардова болест

30 Април 2023
Старгардова болест е најчеста наследна болест на мрежницата (ретината) на окото. Болеста најчесто се манифестира во првата или втората деценија во животот кај двата пола со подеднаква зачестеност.
Се карактеризира со макуларна дегенерација која започнува во детството, адолесценцијата или зрелоста, а доведува до прогресивно губење на видот.
Симптоми на болеста се: промени во видот (брановиден вид), присуство на жолтеникави дамки под и на макулата, чувствителност на отсјај, жолто-бели дамки (флеки) на фундусот (очното дно), заматеност и оштетен вид на боја и губење на перцепција на длабочина.
Старгардовата болест се среќава приближно на едно од 10.000 лица.
Обично се наследува автозомно-доминантно поради мутации во генот ABCА4, а ретко автозомно доминантно поради мутации во гените ELOVL4 или PROM1.
За рано откривање на синдромот се препорачуваат консултации со доктор по генетски науки.
Дознајте повеќе на
 
Публицитет.мк 
Прочитано 1029 пати
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter