al palpojo 2020

Во „БИОМЕД ЛАБ“ се врши детекција на гените одговорни за појава на Ханингтова болест

07 Мај 2023
Ханингтоновата болест е ретка, наследна болест која предизвикува прогресивно распаѓање (дегенерација) на нервните клетки во мозокот. Настанува автозомно-доминантно. Луѓе со семејна историја имаат поголема веројатност да го пренесат заболениот ген на нивните деца.
 
Ханигтоновата болест предизвикува нарушувања во движењето, размислувањето и психијатриски нарушувања.
За рано откривање на заболувањето се препорачуваат консултации со доктор по генетски науки.
Дознајте повеќе на
 
Публицитет.мк 
Прочитано 211 пати
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter